Den private hjælp
til god livskvalitet
Hos Susanne og Helga

Om os

Vores værdier:

Samarbejde – Livskvalitet – troværdighed – faglighed.

Idegrundlag og Baggrund: Grunden til at vi har startet Flexipleje er at vi gerne vil være med til at skabe mere flexibilitet og sammenhæng i alle de daglige ting, som feks. et ekstra bad hvis du skal i byen, specielle gøremål, kontakt til andre, spørgsmål der skal videre, udflugter eller ferieture, pasning af familiemedlem eller børn, indkøb, madlavning osv. vi har ikke så mange begrænsninger, så kom med det du kunne tænke dig hjælp til, og sammen med dig finder vi en løsning.

Personlig assistance og fleksibel hjælp, der tør gå nye veje vi satser på nyskabning, menneskelige værdier og livsglæde og vi kan hjælpe med at finde ind til din kerne, så du kan leve det liv du ønsker.

Vi er social- og sundhedsassistenter/pædagog, med erfaring inden for handicap og psykiatri, hjemmepleje, hjemmevejledning og har mange forskellige kurser i feks. medicin, hjernens opbygning, sansestimuli, kommunikation og neuropædagogik, meditation og visualisering.

  • Flexiplejes mål er at komme ud til dig, som har brug for ekstra hjælp eller som trænger til at komme mere ud.
  • Vi vil hjælpe dig der sidder fast og som trænger til forandring eller har et problem, som du ikke selv kan se dig ud af.
  • Vi vil fremme et godt samarbejde på kryds og tværs, Flexipleje er ikke kun en ydelse – men et samarbejde.
  • Vi vil yde en god service og er flexible.
  • Tilbyder hjælp til det du ikke kan få fra det offentlige.
  • Planlægge så det giver effektivitet og kvalitet, så vi kan bruge tiden fuldt ud hos dig.
  • Planlægning og opfølgning står i højsæde individuel, for at højne dine værdier, din livskvalitet og din sundhed.
  • Skabe sammenhæng i hverdagen via tæt samarbejde, så det giver mening og god livskvalitet for dig.
  • Vi vil yde en service så du føler dig set og hørt, så det giver overskuelighed og mening.
  • At vi får en sund og eftertragtet virksomhed med høj faglig niveau.

Flexipleje tilbyder personlig hjælp til dig uanset alder og om det er for en kort eller en lang periode.