Den private hjælp
til god livskvalitet
Hos Susanne og Helga

Social- og sundhedsassistenter/pædagog med sammenlagt 30 års erfaring.
Flexipleje er et firma der tør gå nye veje, med høj faglig niveau og fokus på de menneskelige værdier.

Vi er anderledes fordi vi arbejder helt privat, med høj grad af fleksibilitet, vi er ikke bundet af bestemte opgaver.

Vi kan ledsage med pleje opgaver, vi kan planlægge ture og ferierejser både indland og udland.

Vi kan aflaste dig og din familie/børn i specielle tilfælde.

Vi er et supplement, til det du modtager fra det offentlige.

Kom med det du har på hjertet, så tager vi den derfra.

Helga tlf. 51507719 mail: helga@flexipleje.dk

Susanne tlf. 53222211 mail: susanne@flexipleje.dk
foto