Den private hjælp
til god livskvalitet
Hos Susanne og Helga

Service/håndværkerfradrag

Når du bruger Flexipleje til praktisk hjælp,

såsom rengøring eller pasning af familiemedlem , børnepasning.

kan du bruge håndværkerfradraget på selvangivelsen.